“תודה רבה על המיטחברת!!! זה מהמם! וזה פשוט הרבה הרבה הרבה יותר נוח! משנה עולמות!”

~ כרמל, דוד ונבו