מיטחברת גולד | עריסה נצמדת | גם עריסה מיטחברת וגם עריסה רגילה