מדידת גובה מיטת ההורים

על מנת לאפשר חיבור מיטבי בין המיטה שלכם למיטחברת, אנו ממליצים למדוד את גובה מיטת ההורים. מדידת גובה מיטת ההורים נעשית מהרצפה ועד הקו העליון של המזרן.

בדגם מיטחברת קלאסית יש לציין את הגובה בעת ההזמנה ואנו מתאימים מראש את גובה המיטחברת למיטה שלכם.

בדגם מיטחברת גולד , גובה העריסה מתכוונן והתאמת הגובה נעשית בעת ההרכבה.

כרית מקשרת

95% ממיטות ההורים לא דורשות כרית מקשרת.

במקרה ויש למיטת ההורים מסגרת רחבה (מעל 4 ס"מ) או מדרגה אנחנו ממליצים על כרית מקשרת שנתפרת לפי מידות המסגרת וממלאת את הרווח שעשוי להיווצר בין מיטת ההורים וה"מיטחברת".

מדידות הכרית המקשרת נעשית על ידי מדידת רוחב המסגרת וגובה המזרן כפי שהתמונות מראות. 

בדגם מיטחברת גולד – יש צורך בכרית מקשרת כאשר למיטת ההורים שילוב של מסגרת רחבה בבסיס המיטה שרוחבה מעל 3 ס”מ, ובנוסף רווח הקטן מ- 10 ס”מ בין בסיס המיטה לרצפה.

להזמנת מיטחברת גולד
להזמנת מיטחברת קלאסית