מדידת גובה מיטת ההורים

על מנת לאפשר חיבור מושלם בין המיטה שלכם למיטחברת, יש בעת ההזמנה לציין את גובה מיטת ההורים. ככה אנו מתאימים מראש את גובה המיטחברת למיטה שלכם.
מדידת גובה מיטת ההורים נעשית מהרצפה ועד הקו העליון של המזרן.

כרית מקשרת

95% ממיטות ההורים לא דורשות כרית מקשרת.
במקרה ויש למיטת ההורים מסגרת רחבה (מעל 4 ס”מ) או מדרגה אנחנו ממליצים על כרית מקשרת שנתפרת לפי מידות המסגרת וממלאת את הרווח שעשוי להיווצר בין מיטת ההורים וה”מיטחברת”.

מדידות הכרית המקשרת נעשית על ידי מדידת רוחב המסגרת וגובה המזרן כפי שהתמונות מראות. 

הזמינו כעת